Vloerverwarming infrezen

Het overgrote deel van de mensen laat vloerverwarming infrezen. Het voordeel van de vloerverwarming infrezen is dat deze werkwijze het mogelijk maakt om ook in bestaande bouw, waar reeds een dekvloer aanwezig is, zonder al teveel extra rompslomp, vloerverwarming aan te brengen doordat de leidingen in de vloer weggewerkt worden. Daarnaast is het door de hoge ligging van de buizen, een sneller reagerend systeem dan de aanleg op krimpnetten, tackerplaten of noppenplaten.

Werkwijze vloerverwarming frezen

Wanneer we vloerverwarming frezen, komen de sleuven ca. 17mm diep te liggen. Deze sleuven zullen, afhankelijk van het type vloerverwarming dat u kiest, hart op hart gemiddeld 10, 15 of 20 cm van elkaar verwijderd zijn en aangelegd worden in een slakkenhuispatroon. Door deze manier van vloerverwarming frezen komen de aan- en de afvoerslang in een slakkenhuispatroon naast elkaar te liggen, waardoor de warmte gelijkmatig wordt verdeeld.

De voordelen van vloerverwarming frezen:

  • De vloer kan direct na installatie afgewerkt worden
  • Er is geen verhoging van de werkvloer
  • Het frezen gebeurt stofarm. Het slijpstof wordt in zakken opgevangen
    en zullen door ons afgesloten achtergelaten worden.

Voorwaarden voor (in)frezen

De aanwezigheid van een vlakke zandcement dekvloer of een anhydriet dekvloer is een absolute voorwaarde voor het kunnen infrezen van vloerverwarming. Het infrezen van vloerverwarming in een betonvloer is niet mogelijk.

Zoals we hierboven al vermeld hebben, komen de sleuven bij het vloerverwarming infrrezen ca. 17mm diep te liggen. Hierdoor komt de 14mm slang vlak onder het vloeroppervlak te liggen, hetgeen een snelle opwarming van de vloer ten goede komt. Vooral in het voor- en najaar is dit een voordeel.

De vloer kent geen werking doordat de zaagsleuven werken als dilatatievoegen. Dit geldt zeker bij een oudere vloer; deze is al helemaal gezet en zal niet meer werken. Als u de vloer wilt egaliseren kunt u dit beter doen voordat we de vloerverwarming frezen, dit bespaart egaline en u behoudt het voordeel van de dilatatievoegen. Het achteraf egaliseren zal in sommige situaties ook nodig zijn, maar dan is het een voorwaarde voor het aanbrengen van de vloerbekleding (bijvoorbeeld bij PVC en linoleum vloeren) en niet meer voor de aanbreng van vloerverwarming.